Ievads: Ancient effigies ir daļa no Distractions and Diversions, kas tika izlaista 2010. gada 15. jūnijā. Effigie atvēršana prasa zināšanas vairākos skillos, kuros nepieciešams no 91 līdz 97 līmenim. Lai pilnībā atvērtu effigie, to vajadzēs atvērt 4 reizes, katru reizi piešķirot noteiktu skaitu expierence skillā ar kuru tu atvēri katru effigie daļu. Kad effigie ir atvērts 4 reizes, iegūst dragonkin lampu, kas apbalvos jūs ar atbilstošu skaitu expierence jebkurā skillā.

 

Prasmes: Katra no 4 ancient effigy daļām 'jāpabaro' ar kādu no skilliem. Bet tas iespējams tikai ar ierobežotu skaitu no visām prasmēm. 

Derīgās prasmes:
•  Agility
•  Crafting
•  Construction
•  Thieving
•  Cooking
•  Firemaking
•  Fishing
•  Farming
•  Fletching
•  Woodcutting
•  Herblore
•  Hunter
•  Mining
•  Smithing
•  Runecrafting
•  Summoning

Pārējās prasmes, kā Divination, Dungeoneering, Slayer un visas Combat prasmes izņemot Summoning nav iekļautas šajā D&D.

Lai atvērtu effigy, ir iespējams izmantot player assist iespēju, ja spēlētājam nav vajadzīgais līmenis kādā no prasmēm. Spēlētājs, kurš piedāvā assist, pretī saņem asistējamā spēlētāja effigy pieredzi, turpretim, spēlētājs, kurš atver effigy, tajā brīdī nesaņem nekādu expierence. Ja pirmajā effigy fāzē, piemēram, tiek prasīts 91 Hunter vai Herblore, tad nākamajā fāzē tiks prasīts 93. līmenis, bet nu jau citā prasmju pārī.

Maksimālais effigie skaits, ko jūs varat turēt bankā vai somā vienlaicīgi ir 5!

Ja spēlētājam nav vajadzīgo līmeņu un viņš nevēlas meklēt kādu, kas var viņu asistēt, viņš var doties Varokas muzeja pirmo stāvu un iemainīt effigy pie Historian Minas, kas pretī dos expierence lampu, kas ir 5k expierence vērta jebkurā prasmē virs 50. līmeņa. Kad spēlētājs izmaina effigy pret lampu un izmanto to, čatā parādā ziņa, ka viņi ir saņēmuši xp, "but at what cost?".

Dragonkin lampas XP formula:

X=līmenis skillā uz kuru liek XP.

Piemēram, ja skillā ir 60. līmenis: 

Drop rates: Lai saņemtu ancient effigy kā drop, tam nekas nav nepieciešams. Šis item ir rets, bet to var izmest dažādi low-level un high-level monstri. Kopš 2012. gada 14. februāra updeita effigies drop rate ir samazināts un nu viņi ir vēl retāki. Ja spēlētājs iegūst ancient effigy dropu, tas uzrādīsies viņa Adventurer's logā. Ring of Wealth nepalielina iespēju dabūt effigie, taču nositot augstāka līmeņa monstru iespēja iegūt effigie būs lielāka.

 

Fāzes

1. fāze: Starved ancient effigy - Vajadzīgs vismaz 91. līmenis kādā no diviem skilliem, lai izpētītu effigie; pēc izpētīšanas effigie kļūst par nourished, apbalvo ar 15,000 xp prasmē, kuru izmantoja.
2. fāze: Nourished ancient effigy - Vajadzīgs vismaz 93. līmenis kādā no diviem skilliem, lai izpētītu effigie; pēc izpētīšanas effigie kļūst sated, apbalvo ar 20,000 xp prasmē, kuru izmantoja.
3. fāze: Sated ancient effigy - Vajadzīgs vismaz 95. līmenis kādā no diviem skilliem, lai izpētītu effigie; pēc izpētīšanas effigie kļūst par nourished, apbalvo ar 25,000 xp prasmē, kuru izmantoja.
4. fāze: Gorged ancient effigy - Vajadzīgs vismaz 97. līmenis kādā no diviem skilliem, lai izpētītu effigie; pēc izpētīšanas effigie kļūst par nourished, apbalvo ar 30,000 xp prasmē, kuru izmantoja. Effigy pārvēršas pelnos un aiz sevis atstāj dragonkin lampu.

 

Prasmes pa pāriem

Skilli, kurus var asistot Skilli, kurus nevar asistot
Crafting Agility
Construction Thieving
Cooking Firemaking
Farming Fishing
Fletching Woodcutting
Herblore Hunter
Smithing Mining
Runecrafting Summoning

 

Visi šie monstri met Ancient effigies:

 • Aberrant spectre
 • Abyssal demon
 • Abyssal guardian
 • Abyssal leech
 • Abyssal walker
 • Adolescent White wolf
 • Airut
 • Animated spade
 • Ankou
 • Aquanite
 • Armoured zombie
 • Automaton Generator
 • Automaton Guardian
 • Automaton Tracer
 • Aviansie
 • Baby black dragon
 • Baby blue dragon
 • Banshee
 • Barbarian
 • Basilisk
 • Big Wolf
 • Black Knight
 • Black Knight Titan
 • Black bear
 • Black demon
 • Black dragon
 • Black unicorn
 • Black unicorn Foal
 • Bloodveld
 • Bloodworm
 • Blue dragon
 • Bork
 • Brine rat
 • Bronze dragon
 • Brutal green dragon
 • Capsarius
 • Catablepon
 • Cave bug
 • Cave crawler
 • Cave horror
 • Chaos dwarf
 • Chaos dwarf hand cannoneer
 • Chaos dwogre
 • Cockatrice
 • Cockroach soldier
 • Cockroach worker
 • Commander Zilyana
 • Cow
 • Crawling Hand
 • Cyclops
 • Cyclossus
 • Dagannoth (Lighthouse)
 • Dagannoth (Waterbirth Island)
 • Dagannoth sentinel
 • Dark beast
 • Deadly red spider
 • Desert strykewyrm
 • Dire Wolf
 • Dried zombie
 • Druid (historical)
 • Dust devil
 • Dwarf
 • Earth warrior
 • Elf warrior
 • Elite Khazard guard
 • Exiled Kalphite Queen
 • Exiled kalphite guardian
 • Exiled kalphite marauder
 • Fenris wolf
 • Fire elemental
 • Fire giant
 • Flesh Crawler
 • Frost dragon
 • Fungal mage
 • Ganodermic beast
 • Ganodermic runt
 • Gargoyle
 • General Graardor
 • General malpractitioner (monster)
 • Ghoul
 • Giant Mole (historical)
 • Giant ant soldier
 • Giant bat
 • Giant crypt rat
 • Giant crypt spider
 • Giant mole
 • Giant rock crab
 • Giant spider
 • Glacor
 • Gladius
 • Gnoeals
 • Greater demon
 • Greater reborn mage
 • Greater reborn ranger
 • Greater reborn warrior
 • Green dragon
 • Grifolapine
 • Grifolaroo
 • Grizzly bear
 • Grotworm
 • Guard
 • Hellhound
 • Hill giant
 • Hobgoblin
 • Ice giant
 • Ice spider
 • Ice strykewyrm
 • Ice troll female
 • Ice troll male
 • Ice warrior
 • Ice wolf
 • Icefiend
 • Infernal Mage
 • Infested axe
 • Iron dragon
 • Ivory Bre'egth (cursed)
 • Ivory Shredflesh (cursed)
 • Jelly
 • Jogre
 • Jungle horror
 • Jungle strykewyrm
 • K'ril Tsutsaroth
 • Kalphite Guardian
 • Kalphite King
 • Kalphite Queen
 • Kalphite Soldier
 • Kalphite Worker
 • Khazard trooper
 • Killerwatt
 • King Black Dragon
 • Kraka
 • Kree'arra
 • Kurask
 • Leech
 • Legio Quartus
 • Lesser demon
 • Lesser reborn mage
 • Lesser reborn ranger
 • Lesser reborn warrior
 • Living rock protector
 • Living rock striker
 • Locust ranger
 • Locust rider
 • Man
 • Mature grotworm
 • Mighty banshee
 • Mithril dragon
 • Monk of Zamorak
 • Moss giant
 • Mummy
 • Mutated bloodveld
 • Mutated jadinko baby
 • Mutated jadinko guard
 • Mutated jadinko male
 • Nechryael
 • Nex
 • Ogress
 • Ogress champion
 • Ogress warrior
 • Pee Hat
 • Phoenix Lair
 • Poison spider
 • Pyrefiend
 • Queen Black Dragon
 • Red dragon
 • Rock Crab
 • Rock lobster
 • Rorarius
 • Scorpion
 • Shadow Hound
 • Shadow spider
 • Shadow warrior
 • Skeletal Wyvern
 • Skeletal hand
 • Skeleton
 • Skeleton (Barrows)
 • Skeleton (Tarn's Lair)
 • Skogre
 • Steel dragon
 • Stick
 • Suqah
 • Terror dog
 • Thug
 • Tormented demon
 • Tormented wraith
 • Troll general
 • Turoth
 • TzHaar-Hur
 • TzHaar-Ket
 • TzHaar-Mej
 • TzHaar-Xil
 • Undead Lumberjack
 • Undead troll
 • Vampyre (monster)
 • Vorago
 • Vyrelady
 • Vyrelord
 • Vyrewatch
 • Wall beast
 • Wallasalki
 • Warped tortoise
 • Waterfiend
 • Werewolf
 • White wolf
 • Wild dog
 • Woman
 • Yeti
 • Young grotworm
 • Yuri
 • Zamorak mage (monster)
 • Zamorak warrior
 • Zogre
 • Zombie
 • Zombie hand

 

Boosti:

Darbojas tikai "redzamie" boosti. 

 

 Prasme

 Starved 

 Nourished 

 Sated 

 Gorged 

 Boosts


Crafting
88 90 92 94 Crafting potionPoison chalice

Agility
81 83 85 87 Clan Citadel Battlefield powerup tile (Agility), Summer pie, Abyssal stealth scroll, Agility potion or mixTireless run scroll
Construction 88 90 92 94 Cup of tea

Thieving
87 89 91 93 Abyssal stealth scroll, Summer sq'irkjuice, Thieving fingers scroll, Autumn sq'irkjuice, Bandit's brewSpring sq'irkjuice

Cooking
85 87 89 91 Mature chef's delightChef's delight
Firemaking 89 91 93 95 Sugar skullgod banner boosts

Farming
86 88 90 92 Pork pie, Stranger plant, Garden pie, Compost mound, Mature cider, CiderDreadfowl

Fishing
86 88 90 92 Admiral pie, Fish pie, Fishing potion or mix

Fletching
88 90 92 94 Fletching potion
Woodcutting 89 91 93 95 Mature axeman's folly, Axeman's follygod banner boost

Herblore
89 91 93 95 Mature greenman's ale, Greenman's alegod banner boost

Hunter
82 84 86 88 Mud bath, Hunter potion or mix

Smithing
89 91 93 95 Mature dwarven stout, Dwarven stoutgod banner boost

Mining
89 91 93 95 Mature dwarven stout, Dwarven stout, Void ravagergod banner boost
Runecrafting 89 91 93 95 Oldakgod banner boost
Summoning 81 83 85 87 Pork pieClan Citadel Battlefield powerup tile (Summoning)

 

Spicy stews:

   Spice Kategorija  Prasmes
Red Combat skills Attack, Strength, Defence, Ranged, Magic
Orange Production skills

Smithing, Crafting, Fletching, Runecrafting, Cooking, Construction,
 Firemaking

Yellow Character development Prayer, Agility, Hunter, Slayer, Thieving
Brown Resource skills Woodcutting, Farming, Fishing, Mining, Herblore

 

Rakstu pārpublicēt citā vietnē bez autora atļaujas aizliegts!

Laboja lemonwave🍋, labots 13x