Neizskaidrojamas parādības un postoši spēki ir tie, kas satricina Gīlinoras iemītnieku mierīgo ikdienu. Pār zemi klīst drūmas domas, gaisu pāršķeļ stindzinoši kliedzieni, bet ēnās milst naids un atriebība.
Šur tur krodziņos uzklīst arī pa kādam izslāpušam dēkainim, kura mēle nakts gaitā atraisās, un tādās reizēs ciematu iemītnieki kāri ķer katru vārdu par nedienām citviet. Kā rādās, pēc asinīm izslāpuši nezvēri, prasmīgi šamaņi un varaskāri dēmoni nav vienīgā nelaime. Vēl jau eksistē arī tie nešķīsteņi, kas uzglūn domās un sapņos...

Šis sadalījums pa sērijām ir neoficiāls, un liela daļa kvestu iederas vairākās sērijās, savukārt sērijas nereti viena ar otru pārklājas vai papildina kādu citu, tāpēc parādītais sadalījums nav vienīgais iespējamais.