Tā. Dabūts ir. no 93-99 attack nopelnīju 21m.
Next goal - strengt.