Nu tad man būs race ar kāvienmēr13.
[img]www.draynor.net
(ceru bilde ies)

abi sāksim no 67 (viņš mani pagaidīs biggrin_mini2.gif )
iesim uz 75.
Girts lv5 vs. kavienmer13