kads kaut ko zin par so pasakumu? kads mekle tos geo?