Vai kāds nevarētu atgādināt to pūpolu svētdienas textiņu? Vienkārši šodien pirmais pamodos (OMG)