Labdien, es gribetu uzzinat kur butu labakaa vieta lai miningotu iron ores!