KA man trennet no 51 ranged lidz 75 man def ir 65 hp 66 gandriz 67. Galvenais lai butu leti un pec iespejas atrak plzz help .