Latvija18 stati luudzu noveertejiet.qp - 76

cmb lvl 78

paslaik neesmu members vertejiet 1 - 20 balju sisteemaa/