att:70
def:69
str:73
hp:71
range:51(jāpiestrādā!!!)
prayer:51
magic:57
cooking:72
woodcutting:71
fishing:71
firemaking:50(nevajadzīgākais skils pasaulē)
crafting:51
smithing:47
mining:66
runecrafting:30

combat lvl:87

nix:skarlis2

vērtē no 1-5...
:1: