Beidzot, pēc vairāku nedēļu skillošanas dabūju. Šo 99o gadīju ļoti ilgi, šķiet, ka jau no 2006. gada.
 Šogad šis jav ir sestais 99 līmenis, ko dabūju.
Next goal: 99 Attack