Es ta saprotu, ak emsu bijis naida gandriz ar bus RuneScape exu.. blum_mini.gif Tanu nolemu mainti raksturu, jo savadak katru dienu iznak lamasanas.. biggrin_mini2.gif biggrin_mini2.gif

nakamreiz kad man kads ko teiks es vienkarsi ignoresu..!

Atvainojos visiem, akd jebkad esmu k oteicis ar dažiem izņēmumiem:

Boilers. Kikaa21 un imis4action5.!

Laboja nazīts @ 21 Apr 2008 05:40 pm